paket aqiqah murah tangerang

Hukum Aqiqah Sehabis Berusia/ Berkeluarga

Kepada dasarnya aqiqah disyariatkan buat dilaksanakan terhadap hari ketujuh dari kelahiran. Seandainya tidak bakal, hingga pada hari keempat belas. serta apabila tidak dapat pula, hingga pada hari kedua puluh satu. terkecuali itu, pengerjaan aqiqah jadi beban bapak.

Tetapi demikian, jika tampaknya kala kecil dia belum diaqiqahi, dia bisa jalani aqiqah sendiri di diwaktu berusia. Satu kala Al- Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad,“ terdapat orang yang belum diaqiqahi apakah kala gede ia boleh mengaqiqahi dia sendiri?” Imam Ahmad menanggapi,“ Menurutku, apabila ia belum diaqiqahi waktu kecil, hingga tambah baik melaksanakannya sendiri disaat berusia. Saya tidak menganggapnya makruh”.

Para pengikut Imam Syafi’ i pula berkomentar demikian. Bagi mereka, kanak- kanak yang telah berusia yang belum diaqiqahi oleh orang tuanya, diajarkan menurutnya buat jalani aqiqah sendiri.

Jumlah Hewan

Jumlah hewan aqiqah minimun ialah satu ekor baik buat laki- laki ataupun juga buat wanita, sama semacam perkataan Ibnu Abbas ra:“ Sesungguh- nya Nabi SAW mengaqiqahi Hasan serta Husain satu domba satu domba.”( Hadits shahih riwayat Abu Dawud serta Ibnu Angkatan laut(AL) Jarud) paket aqiqah

Tetapi yang lebih berarti merupakan 2 ekor buat anak laki laki serta 1 ekor utk anak wanita bersumber pada hadits- hadits berikut ini:

Ummu Kurz Angkatan laut(AL) Ka’ biyyah berdialog, yang maksudnya:“ Nabi SAW memerintahkan supaya dsembelihkan aqiqah dari anak laki laki 2 ekor domba serta dari anak wanita satu ekor.”( Hadits sanadnya shahih riwayat Imam Ahmad serta Ashhabus Sunan)

Dari Aisyah ra berdialog, yang maksudnya:“ Nabi SAW memerintahkan mereka supaya disembelihkan aqiqah dari anak laki- laki 2 ekor domba yang proporsional serta dari anak wanita satu ekor.”( Shahih riwayat At Tirmidzi)

Hal- hal yang disyariatkan sehubungan dengan‘ aqiqah

Yang berhubungan dengan si anak

1. Disunnatkan buat berikan nama serta mencukur rambut( menggundul) kepada hari ke- 7 semenjak hari iahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad,‘ aqiqahnya jatuh terhadap hari Sabtu.

2. Untuk anak pria disunnatkan ber’ aqiqah bersama 2 ekor kambing lagi untuk anak wanita 1 ekor.

3.‘ Aqiqah ini paling utama dibebankan pada orang lanjut usia sang anak, namun boleh pula dicoba oleh keluarga yang lain( kakek serta seterusnya).

4. Aqiqah ini hukumnya sunnah.

Daging Aqiqah tambah baik Mentah Ataupun Dimasak

Diajarkan supaya dagingnya diberikan dalam keadaan telah dimasak. Hadits Aisyah ra.,“ Sunnahnya 2 ekor kambing buat anak laki laki serta satu ekor kambing buat anak wanita. Dia dimasak tanpa mematahkan tulangnya. Dulu dimakan( oleh keluarganya), serta disedekahkan pada hari ketujuh”.( HR Al- Bayhaqi)

Daging aqiqah diberikan terhadap orang sebelah serta fakir miskin pula dapat diberikan kepada orang non- muslim. Terlebih apabila aspek itu dimaksudkan buat menarik simpatinya serta dalam rangka dakwah. Dalilnya ialah firman Allah,“ Mereka berikan makan orang miskin, anak yatim, serta tawanan, dengan perasaan bahagia”.( QS. Al- Insan: 8). Bagi Ibn Qudâmah, tawanan pada waktu itu yakni sekian banyak orang kafir. Tetapi demikian, keluarga dan boleh memakan sebagiannya.

Yang berhubungan dengan fauna sembelihan

1. Dalam permasalahan‘ aqiqah, fauna yang boleh dipergunakan sbg sembelihan cumalah kambing, tidak dgn memandang apakah jantan ataupun betina, sama semacam riwayat dibawah ini:

Baca Juga : Lukisan Akrilik

Dari Ummu Kurz AI- Ka’ biyah, bahwasanya dia sempat bertanya pada Rasulullah SAW menyangkut‘ aqiqah. Hingga sabda ia SAW,“ Ya, buat anak pria 2 ekor kambing serta buat anak wanita satu ekor kambing. Tidak menyusahkanmu baik kambing itu jantan ataupun betina”.[HR. Ahmad serta Tirmidzi, serta Tirmidzi menshahihkannya, dalam Nailul Authar 5: 149]

serta kami belum mendapatkan dalil yang lain yang menampilkan terdapatnya fauna tidak cuma kambing yang dipergunakan bagaikan‘ aqiqah.

2. Diwaktu yang dituntunkan oleh Nabi SAW bersumber pada dalil yang shahih ialah kepada hari ke- 7 sejak kelahiran anak tersebut.[Lihat dalil riwayat‘ Aisyah serta Samurah di atas]

Leave a Comment